środa, 25 maja 2016

Budowa plot plastykowe na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Stawianie sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie oprócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz jeżeli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ogrodzenia plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek zadane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy planowane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz